Lejebetingelser og vilkår

 

Generel information:

Ved modtagelsen af lejeaftalen: Læs venligst grundigt hele
aftalen og de generelle lejebetingelser og vilkår i dette
dokument.

Enhver ændring til aftalen som måtte være indgået mellem
ejeren og ejeren skal bekræftes skriftligt for at være gældende.

Ankomst til ferieboligen:

Såfremt intet andet er angivet i lejekontrakten, gælder lejeperioden
fra 1. dag kl. 15.00 til sidste dag kl. 10.00.

Ankomst til ferieboligen kan ske på lejeperiodens 1. dag
eller efter nærmere aftale.

Evt. andet ankomsttidspunkt skal i god tid inden ankomsten aftales
med bureauet.

Deltagerantal:

Ferieboligen og den evt. tilhørende grund, må ikke bebos af

flere personer end det angivne maksimum antal (se lejekontrakten),
som også inkluderer børn uanset deres
alder.

Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.

Derudover er det ikke tilladt at have telte eller campingvogne på
grunden.

Udlejes ikke til ungdomsgrupper.

Betaling:

Lejebeløbet betales således, som det fremgår af lejeaftalen.

Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have
gjort dig bekendt og indforstået med de fremsendte leje- og
betalingsbetingelser.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan bureauet
uden varsel annullere lejekontrakten.

Lejer har intet krav på opfyldelse af lejekontrakten og
udlejer har ikke nogen forpligtelse til at opfylde leje­-kontrakten.

Depositum:

V.Kysten er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves
sammen med 2. rate betalingen.

Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers
forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende
kontrol af ferieboligen er udført.

Forbrug af strøm, olie m.m. bliver modregnet i depositum.

Afbestilling og ændring af lejemål:

En indgået lejekontrakt kan ikke opsiges og/eller ændres af lejeren.
Sidstnævnte har dog ret til mod beta­ling af et gebyr at foretage afbestilling som følger:

Indtil 60 dage før lejeperiodens start: 25% af lejebeløbet.

Senere end 60 og indtil 30 dage før lejeperiodens start: 50% af lejebeløbet.

Senere end 30 og indtil 14 dage før lejeperiodens start: 75% af lejebeløbet.

Senere end 13 dage før lejeperiodens start: 100% af lejebeløbet.

Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, udlejer har fået skriftlig meddelelse herom.

 

Skader/Fejl/Mangler:

Lejer er erstatningspligtig overfor bortkommet løsøre samt skader
forvoldt i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejse anmelde
til udlejer.

Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader
(installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage
omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Opvarmning af feriehuset:

Det kan forventes, at ferieboligen er opvarmet, så huset er lunt
ved ankomst.

Måleraflæsning starter, når vi tænder for varmen og går dermed
på lejers regning.

Insekter:

Feriehusene ligger oftest i den frie natur tæt på skoven.
Derfor kan der forekomme insekter (bl.a. hvepse, myrer og
ørentvister).

Reklamationer:

Skader og mangler på det lejede feriehus skal anmeldes inden
48 timer efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen.

Efter afrejse modtages ingen reklamationer.

Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på websitet.

De beskrevne afstande er vejledende og er angivet efter skøn
i luftlinje og kan derfor kun benyttes til oriente­ring.